tel.: 0910 875 511      office@acs-sro.sk

Aktuality

Nová rada rada odvádzačov kondenzátu OSS

20180227105300_aktuality,ossseparator.jpg

Atlas Copco uviedla na trh nový odvádzač kondenzátu OSS, pomocou ktorého rozširuje svoje portfólio produktov na čistenie kondenzátu pre použitie s kompresormi s nižším prietokom vzduchu.

Stlačený vzduch pripravený kompresormi so vstrekovaním oleja obsahuje malé množstvo oleja. Pri chladení vzduchu v dochladzovači a v chladiacom sušiči (ak je k dispozícii) sa vytvára kondenzát s obsahom oleja.

Jednotka OSS je zariadenie na spracovanie kondenzátu navrhnuté na oddelenie väčšiny tohto oleja od kondenzátu a na jeho absorbovanie v jeho filtroch, čím predchádza znečisteniu životného prostredia.Kondenzát prechádza dvoma typmi adsorpčných médií vnútri odlučovača, aby sa zaistila jeho optimálna filtrácia.